Onderwerpen en data volgende bijeenkomsten

Bijeenkomst 18 april
Deze bijeenkomsten hebben in grote lijnen dezelfde invulling als de bijeenkomst op 21 maart. Elke avond wordt een ander stukje van de DNA code van de ziel uitgelicht.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 – 22.00 uur, op de M.A. de Ruyterstraat 104, 3572 XN Utrecht.
Het maximaal aantal deelnemers is 12. Geef je op via mail als je komt!