Visie

Wij zijn hier op aarde om te leren scheppen in de materie. Specifieker nog, om liefde te leren scheppen. Het gaat er dan om je vrije wil in te leren zetten om liefde te scheppen. Uiteindelijk ben je dan voortdurend in liefde verbonden en ben je ook medeproducent van die liefdeseenheid. Als ziel heb je (gelukkig!) meerdere levens beschikbaar om dit te leren. Op het moment dat je in staat bent om vrijwel continu liefde te ervaren en te scheppen ben je volleerd op aarde en keer je daarna niet meer terug. Dan ontwikkel je jezelf verder in de geesteswereld. Praktisch betekent dit dat het, om liefde te leren scheppen, de kunst is om vat te krijgen op je gedachten en gevoelens. Dit noeste leerproces loopt niet altijd over rozen …

Emoties

Emoties zijn een constructie van het verstand en vormen een reactie op iets dat in de buitenwereld gebeurt. Iets of iemand maakt je blij of verdrietig bijvoorbeeld. Een emotie ontstaat als reactie vanuit het verstand op een situatie of als reactie op een herinnering aan een vroegere emotie. Alle emoties moeten doorleefd worden. Elke keer als je emotioneel geraakt word je uitgenodigd om op zielsniveau te groeien. Als je emoties niet doorleeft gaan ze zich als spanning vastzetten in je lichaam waar ze blokkades veroorzaken. In die zin is niet alleen je verstand je geheugen, maar ook je lichaam! Onverwerkte emoties spelen weer op als zich een vergelijkbare emotie in het heden aandient. Die emotie is dan meestal een stuk heftiger omdat die aangedikt wordt door onverwerkte emoties uit het verleden. Om vanuit het nu te kunnen reageren op situaties, is het belangrijk om alle -ook negatieve- emoties te verwerken door ze te doorleven en vervolgens los te laten. Het is daarbij niet de bedoeling dat je de ander verantwoordelijk maakt voor jouw emoties. Ook is het belangrijk dat je niet in de valkuil stapt om je verantwoordelijk te laten maken voor de emoties van de ander.

Onverwerkte pijn ontstaat door onbewust met je verlangens en gevoelens om te gaan. Hierdoor vormt zich een soort bolster of beschermlaag om je ziel, ter hoogte van je middenrif. Die bolster bestaat uit destructieve verlangens en negatieve emoties, waardoor je ziel minder voelbaar wordt. Als je jezelf laat sturen door die destructieve verlangens en emoties, dan handel je onbewust. Je laat je dan leiden door negatieve ervaringen vanuit het verleden, die in je geheugen zijn opgeslagen. Dit veroorzaakt tegenslag in het leven. Angst ligt veelal ten grondslag aan die destructieve verlangens en onverwerkte emoties. Angst zorgt voor wantrouwen en vertraagt daarmee spirituele groei. Tegelijkertijd is angst niet verkeerd. De functie van angst is om te leren behoedzaam te zijn!

Gevoelens

Gevoel is een innerlijke ervaring die vanuit de ziel komt. Dat gevoel komt van binnenuit en is een indicatie over jezelf in relatie tot de ander of de situatie. Je ziel huist ter hoogte van het middenrif, waar je intuïtie voelbaar is. Je ziel is in wezen niets anders dan je intuïtie! De geesteswereld reageert alleen op wat gevoeld wordt in de ziel. Andersom gaat je ziel, als je gevoel voelbaar is, “toevalligheden” voor je creëren, die je helpen je verlangens te realiseren. Je moet die toevalligheden dan wel herkennen!
Om te leren creëren is contact met de geesteswereld dus belangrijk. Alleen willen en denken leidt niet creatie. Denken, verlangen en voelen wel. Daarbij is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor negatieve emoties en gevoelens! Want, elke emotie moet doorleefd worden. Anders wordt het een stoorzender. Voor het leren creëren is het dus ook belangrijk om te ervaren hoe rot je jezelf voelt zonder je gerealiseerde wens en hoe zeer je dat wenst. Visualiseren werkt dus alleen als
je dat doet vanuit een diep gevoeld zielsgevoel. Het willen moet gestuurd worden door het gevoel. Niet de wil bepaalt of de visualisatie realiteit wordt, maar het  zielsgevoel. Voor spirituele groei is een focus op de binnenwereld dus belangrijk. Creëren is daarmee een zielsproces geworden.

Kinderen staan vaak nog meer open, die zijn meer ontvankelijk voor hun ziel. In de opvoeding leren we ons verstand te gebruiken en niet te veel naar ons gevoel te luisteren. Dat levert maar problemen op. Vanuit spiritueel perspectief is het verstand er alleen om de realiteit waar te nemen. Het geven van betekenis aan die waarneming is eerder een zielsactiviteit. Het verstand heeft daarmee een ondersteunende rol aan de ziel. Als volwassene is het daarom de uitdaging om een nieuwe balans tussen verstand en gevoel te vinden, die meer ondersteunend is in het proces om verlangens werkelijkheid te laten worden.

Transformatietherapie en bevrijdingstechnieken

Hoe beter je intuitie voelbaar is, hoe beter je jezelf kan faciliteren in het spirituele groeiproces. Om echt te kunnen voelen is het belangrijk dat je oude ballast uit het verleden, die je nog niet verwerkt hebt, verwerkt en los laat. Dan gaat het om onverwerkte negatieve emoties en als gevolg daarvan fysieke spanning en negatieve overtuigingen over jezelf. Deze vormen blokkades in je lichaam waardoor je ziel minder goed voelbaar wordt. Soul breathing richt zich op het oplossen van die blokkades in je lichaam, op het loslaten van in het verleden opgebouwde negatieve spanningen en emoties.

De transformatietherapie maakt gebruik van een vijftal verschillende bevrijdingstechnieken. De therapie bestaat uit een vast aantal sessies. Je krijgt een combinatie van technieken aangeboden waarbij jij het meeste baat hebt voor je persoonlijke ontwikkeling. Aan de ene kent laat je oude ballast los door middel van diverse effectieve bevrijdingstechnieken, zoals soul breathing en regressie. Aan de andere kant herstel je het contact met de ziel, door inzet van technieken als healing en channeling. In die zin is transformatietherapie een “grote schoonmaak” op zielsniveau. Hierdoor maak je de weg vrij om beter gebruik te maken van je intuïtie en je mogelijkheden. Het is goed mogelijk om te beginnen met een of meer losse sessies, bijvoorbeeld soul breathing, waarbij je uitprobeert wat dit voor je kan betekenen.

De levensopdracht volgens de “DNA code van de ziel”

Het oefenen in het “scheppen van liefde” gebeurt via een gestructureerde leerweg. Die weg is in detail uitgewerkt in een wijsheidssysteem. Dit systeem is door William Gijsen en Joke Dewael beschreven in het boek “De DNA code van de ziel”. Vanuit dat systeem heeft iedereen een specifieke levensopdracht in het leven. Je kunt je voorstellen dat als je je levensopdracht kent, je veel bewuster keuzes kunt maken en je leven vorm geven! Inzicht in je levensopdracht helpt je om je leven meer voldoening gevend en meer succesvol te maken. Een levensopdracht bestaat uit verschillende elementen, te weten:

  • Of je zoeker of vinder bent. Een zoeker werkt graag aan de ontwikkeling van zichzelf, terwijl een vinder graag aan concrete resultaten werkt. Inzicht in de verschillen maakt dat je meer begrip voor jezelf ontwikkelt, maar ook voor het andere type;
  • Of je doener, voeler of denker bent. Elk type leeft vanuit zijn eigen energie en heeft ook een specifiek actiepatroon, wat nog wel eens voor communicatiemisverstanden zorgt…;
  • je geboortesfeer- en trap, ofwel je geboorteopdracht. Dit betreft datgene wat je altijd moet doen in je leven, om je leven als zinvol te kunnen ervaren. Daarmee vormt de geboorteopdracht een soort ondertoon in je leven;
  • Je geboortestadium en -fase. Dit betreft het talent dat je mee hebt gekregen om je geboorteopdracht goed te doen. Dit talent is heel zichtbaar voor de buitenwereld, het is hoe je overkomt op anderen;
  • Je karmavalkuil. Dit is je valkuil, ofwel datgene wat je nog niet goed hebt gedaan in vorige levens. Dat mag je in dit leven nog eens extra oefenen;
  • Je karmavereffenaar. Dit is het talent dat je hebt meegekregen om weer uit je valkuil omhoog te klimmen. Ook kan je de karmavereffenaar inzetten om te voorkomen dat je in je valkuil tuimelt;
  • Een evolutieopdracht. Zoekers kunnen zichzelf ontwikkelen. Dit maakt dat zij elke keer een nieuwe levensles krijgen op het moment dat ze de vorige les onder de knie hebben. De evolutieopdracht is herkenbaar door de kansen en uitdagingen die op je pad komen.

Spirituele coaching

Spirituele coaching ondersteunt je in het leerproces om meer bedreven te worden in het scheppen van liefde. In wezen gaat het erom jezelf continu te herscheppen, om jezelf op persoonlijk dan wel geestelijk vlak verder te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk om goed te leren voelen en naar je intuïtie te luisteren. Door het groeien van inzicht in het scheppen van liefde ontwikkel je jezelf.
Reflectie is dus belangrijk, op hoe je je voelt, op wat er op je pad komt aan kansen en tegenslagen, op wat je zelf doet -en de gevolgen daarvan-  en de signalen van je lichaam, zoals fysieke kwalen. Vervolgens is het punt om jezelf bewust te worden van wat je eigenlijke verlangen is, om daar ook uiting aan te kunnen geven. Door het groeien van je bewustzijn ontwikkel je jezelf. Tijdens sprituele coaching leer je om vanuit dit perspectief te reflecteren op je leven. Ook leer je hoe je contact met je intuitie -of je ziel- kunt onderhouden.

Boeken

De DNA-code van de ziel, jouw unieke levensopdracht onthuld
Auteurs: William Gijsen en Joke Dewael
Prijs: 22,50

William Gijsen en Joke Dewael hebben sinds 1994 contact met meester Anthon, een hogere ziel in de geesteswereld. Meester Anthon voorziet hen sindsdien van spirituele inzichten. In dit boek wordt het wijsheidssysteem rond de unieke code, die de persoonlijke levensopdracht omschrijft, uit de doeken gedaan. In dit boek leer je hoe je de levensopdracht, ofwel de DNA code van de ziel, kunt ontdekken en ontcijferen.
Klik hier om het boek te bestellen.

De Dna-Code Van De Ziel

Sleutels tot geluk
Auteur: William Gijsen
Prijs: 29,50

William Gijsen licht in dit boek toe hoe je volgens je ziel kunt leven. Het boek geeft handvatten om vat te krijgen op je leven. Je leert hoe je bewust kan handelen. Het geeft inzicht in de plek van emoties, gevoelens en intuitie in het leerproces van het dagelijke leven. Ook bevat het boek een kaartenset die je kan gebruiken als sleutels om bewust te handelen.
Klik hier om het boek te bestellen.

Sleutels tot geluk

Maak je hemel op aarde
Auteur: William Gijsen
Prijs: 22,50

In dit boek vertelt William Gijsen, ingegeven door meester Anthon, zijn contact in de geesteswereld, hoe de geesteswereld in elkaar steekt, over waar de ziel huist in het lichaam, over reïncarnatie en over het opdoen van wijsheid. Stap voor stap krijg je een beeld van hoe je je leven meer vervullend en succesvol kan maken, als je maar naar dat intuïtieve gevoel in je ziel luistert. Zo ontplooit het boek zich als een echte gebruikershandleiding voor de ziel.
Klik hier om het boek te bestellen.

Maak je Hemel op Aarde

Wat zoekers niet vinden, wat vinders niet zoeken, het inzicht dat je kijk de wereld zal veranderen
Auteurs: William Gijsen en Joke Dewael
Prijs: 19,90

Dit boek laat je het verschil zien tussen Zoekers en Vinders, zodat je kunt begrijpen waarom “de andere groep” niet dezelfde bedoelingen en verwachtingen heeft als jij. Deze door meester Anthon geopenbaarde kennis geeft je een verbluffend inzicht in je eigen en andermans doelstellingen.
Klik hier om het boek te bestellen.

Wat Zoekers niet vinden - Wat Vinders niet zoeken