Aanpak

Je onderzoekt praktisch waar je nu staat in je loopbaan en krijgt helderheid in je huidige arbeidsmarktpositie. Daarvoor breng je je kwaliteiten, competenties en drijfveren in kaart. Je verheldert je wensen en behoeften voor je verdere loopbaan. Ook is er aandacht voor wat het werk van je vraagt qua kennis en kunde en voor actuele arbeidsmarktkansen. Daarvoor vul je ook een interesse- en competentie vragenlijst in, die gekoppeld is aan een actuele beroependatabase.

Resultaat

Een plan van aanpak met je arbeidsmarktperspectief en een aantal concrete actiepunten, waarmee je zelf verder kan. Daarmee is het ontwikkeladvies geen volledig loopbaantraject, maar eerder een praktisch stappenplan.

Praktisch

3 gesprekken (totaal 4 uur), verdeeld over 4 tot 6 weken.